שאלות ותשובות

עבור אלו תהליכים בבנייה נדרש יועץ מיגון?

אישור פיקוד העורף הוא חלק בלתי נפרד מהיתר בניה, וכל בקשה כזו חייבת לכלול גם אישור כזה, המתייחס לקביעת המרחב המוגן במבנה המתוכנן (מכל סוג: פרטי, מסחרי, מוסדי ותעשייתי). גם בקשות לתוספות בנייה, שימושים חורגים או שינוי ייעוד במבנה חייבות באישור פיקוד העורף.

השירות שלנו כולל:
1. ייעוץ מיגון – הכוונה מלאה בנושא המרחבים המוגנים שיש להקים במבנה, בהתאם לסוג המבנה ולדרישות החוק: מיקום, גודל וכו’.
2. הכנת התשריטים – תכניות מפורטות להקמת המרחבים בפועל.
3. הגשת התכניות לפיקוד העורף, לצורך קבלת האישור.
אנו נבצע את כל תהליך ההגשה מפתיחת התיק בפיקוד העורף עבורכם, דרך העלאת התכניות האדריכליות והנדסיות של המרחבים המוגנים בפורמט הדרוש ובצירוף כלל הפרטים הרלוונטים – ונלווה אתכם עד לקבלת האישור מפיקוד העורף.

במקרים מסוימים ובהתאם לתקנות פיקוד העורף, ניתנים פטורים נקודתיים. גם לצורך קבלת פטור זה נדרש לפתוח תיק ולהגיש את הבקשה באופן ממוחשב בפורמט המתאים, כולל טופס בקשה חתום ע”י המבקש. השירות שלנו כולל גם בהגשת בקשות לפטור וליווי עד לקבלת האישור – וכמובן ייעוץ מקדים ובחינת המקרה לצורך קביעה האם ניתן להגיש בקשה עבור מקרה זה.

השירות שלנו ניתן בפריסה ארצית, מדרום ועד צפון. עד היום ליווינו מאות פרויקטים בהיקפים שונים בכל רחבי הארץ, שהסתיימו ביעילות ובמהירות לשביעות רצון לקוחותינו. נשמח לצרף גם אתכם למעגל הלקוחות המרוצים שלנו!